Nederlands Engels

Algemene voorwaarden Stichting Eet Mee!

 1. Stichting Eet Mee! bemiddelt uitsluitend tussen volwassenen en is niet verantwoordelijk voor schade in welke zin dan ook die mogelijkerwijs ontstaat tussen aanbieders en gebruikers van maaltijden.
 2. Minderjarigen die zich zelfstandig inschrijven kunnen alleen met schriftelijke toestemming van de ouder/voogd deelnemers zijn aan activiteiten van Stichting Eet Mee!
 3. De Stichting kent geen ander doel dan het tot stand brengen van eetafspraken en heeft niet tot doel het uitdragen van een politieke of religieuze opinie.
 4. De Stichting maakt geen onderscheid tussen man/vrouw/ras/geloof/etc.
 5. De opgave van deelnemers is strikt vertrouwelijk en de database van de Stichting zal voor niets anders gebruikt worden dan het bemiddelingsdoel van de Stichting.
 6. De Stichting is in het kader van het matchingproces gerechtigd tot het doorgeven van de naam-, adres-, telefoon-,e-mail- en profielgegevens van ingeschreven deelnemers aan andere deelnemers.
 7. De Stichting is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van afspraken gemaakt door deelnemers. Ook is de Stichting niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verstrekte maaltijden.
 8. De Stichting behoudt zich het recht voor om ervaringen van deelnemers niet te plaatsen op de website.
 9. De Stichting behoudt zich het recht voor om mensen niet (meer) te matchen of te verwijderen uit het matchbestand.
 10. Recepten die zijn aangemeld zijn vrij van rechten en kunnen door de Stichting vrij van rechten gebruikt worden.
 11. De door deelnemers toegestuurde foto’s en ander beeldmateriaal zijn door de Stichting vrij te gebruiken.
 12. De Stichting treedt op als een onafhankelijke partij als zich een conflict voordoet tussen aanbieders en gebruikers van maaltijden. Een eventuele uitspraak van de Stichting is bindend voor alle partijen.
 13. De Stichting behoudt zich het recht voor om een inzending van een blog van een deelnemer niet te publiceren als de Stichting van mening is dat de inhoud ongepast is. De Stichting gaat hierover niet in discussie.

Matchingsvoorwaarden

We maken de match (bevestiging) op basis van de door de deelnemer aangeleverde informatie. Mochten deze gegevens onjuist zijn, doordat de deelnemer ons niet van de wijziging op de hoogte heeft gesteld, dan aanvaardt Stichting Eet Mee! hiervoor geen verantwoordelijkheid.
Als het na de bevestiging van de match niet lukt om een gezamenlijke eetafspraak te maken, terwijl wel aan de vastgestelde matchcriteria is voldaan, dan aanvaardt Stichting Eet Mee! hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

De bovengenoemde voorwaarden zijn op al onze formules van toepassing.