Nederlands

Disclaimer

Auteursrecht
De inhoud van www.eetmee.nl en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Stichting Eet Mee! voorafgaand schriftelijke toestemming geeft. Alle rechten voor de formule Eet Mee, Eet mee! Vaste gast, Eet mee! Student, Eet mee! Met een politicus, Eet mee! Sint Maarten en Eet mee! In je buurt zijn voorbehouden aan Stichting Eet Mee!.
Voor de informatie die op de pagina’s van lokale Eet Mee licentiehouders staat, geldt het hierboven genoemde, maar is niet Stichting Eet Mee!, maar de licentiehoudende organisatie achter de betreffende pagina de partij die akkoord moet geven op vermenigvuldigen, wijzigen en/of openbaar maken van de inhoud.

Aansprakelijkheid
De medewerkers van de Stichting Eet Mee! gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens die zij verkrijgen. De gebruiker bevestigt dat de door hem (eventueel) opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk. Alle informatie op de website van Stichting Eet Mee! heeft een informatief karakter. Hoewel Stichting Eet Mee! getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, kunnen wij de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website niet garanderen.
Stichting Eet Mee! en de lokale organisaties achter Stichting Eet Mee! accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van www.eetmee.nl van tijd tot tijd te wijzigen en raden je aan deze pagina regelmatig te raadplegen. Op www.eetmee.nl zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Stichting Eet Mee! of lokale organisaties achter de Eet Mee zijn. Laatstgenoemden zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.