fbpx Skip to main content

Disclaimer

Auteursrecht

De inhoud van de website www.eetmee.nl en de informatie eraan gerelateerd, de naam en het beeldmerk zijn auteursrechtelijk beschermd. Het op enige wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, doorsturen, verveelvoudigen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op deze website op een wijze die strijdig is met heet doel van deze website, is,  zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Eet Mee, verboden.  Alle rechten voor de formules van Stichting Eet Mee, zoals Eet Mee zijn voorbehouden aan Stichting Eet Mee.
Voor de informatie die op de pagina’s van lokale Eet Mee licentiehouders staat, geldt het hierboven genoemde, maar is niet Stichting Eet Mee!, maar de licentiehoudende organisatie achter de betreffende website en/of webpagina de partij die akkoord moet geven op (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, doorsturen, verveelvoudigen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal.

Aansprakelijkheid

Stichting Eet Mee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op (of juist het nalaten van) handelingen naar aanleiding van de informatie op de site. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om je er van te vergewissen of de informatie voor het door jou gewenste doel geschikt is. De gebruiker bevestigt dat de door hem (eventueel) via de site opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

Stichting Eet Mee biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Stichting Eet Mee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. Stichting Eet Mee is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. Stichting Eet Mee adviseert je alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat je informatie van de website haalt.

Alle informatie op de website van Stichting Eet Mee heeft een informatief karakter. Hoewel Stichting Eet Mee getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, kunnen wij de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website niet garanderen.
Stichting Eet Mee! en de lokale organisaties achter Stichting Eet Mee en de licentie houdende organisaties accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van www.eetmee.nl van tijd tot tijd te wijzigen en raden je aan deze pagina regelmatig te raadplegen. Op www.eetmee.nl zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Stichting Eet Mee of lokale licentie houdende organisaties zijn en wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en het (privacy) beleid van deze andere organisaties en voor de veiligheid en werking van hun websites.

Bronvermelding foto’s

Stichting Eet Mee maakt voor bijna alle foto’s op deze website gebruik van eigen fotografie. Daarnaast gebruiken we in sommige gevallen andere rechten vrije stockfotografie.