Eet Mee in ‘De Molenkruier’

nl

Het krantje ‘De Molenkruier’ wijdt een artikel aan de overhandiging van een waardecheque van Monuta aan Stichting Eet Mee! voor het project Eet mee! Vaste gast.