Eet Mee partner van Samen voor Nieuwegein

Nederlands

Stichting Eet Mee is partner geworden van Samen voor Nieuwegein. Samen voor Nieuwegein werkt aan een hechtere samenleving door in de lokale gemeenschap verbindingen te leggen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit doen zij onder andere met de Beursvloer: een ontmoetingsevenement waar commercieel en ideëel elkaar ontmoeten. Samen voor Nieuwegein kijkt hoe ze Eet Mee verder kan helpen en in contact kan brengen met relevante bedrijven. “Fijn om deel uit te maken van dat netwerk”, zegt Annelies Kastein van Eet Mee.

Annelies Kastein van Eet Mee met intermediair Karin Beenen van Samen voor Nieuwegein.