Met een onbekend gezelschap aan tafel

nl

Je bent gewend om altijd maar met mensen uit je eigen kring om te gaan en met Eet Mee! zit je opeens met een onbekend gezelschap aan tafel. Het is verhelderend om te ervaren met welke vanzelfsprekendheid mensen zich voor elkaar openstellen tijdens zo’n avond. Je spreekt mensen die je anders niet zo gauw spreekt en hoort verhalen die je anders niet zo gauw hoort. Dat je elkaar niet kent blijkt juist een basis te zijn voor verrassende gesprekken. (Utrecht)